Wojciech Jachimowicz

 

 

- aktualności 2022

Wojciech Jachimowicz - redaktor naczelny dwóch czasopism wychodzących na terenie Polski: Merkuriusza Regionalnego i Dziedzictwa Kresowego (do 2015 r.), autor ponad 130 publikacji wydanych na terenie Polski, autor "Legend Wzgórz Dalkowskich", sygnatariusz Karty Regionalizmu Polskiego (Wrocław 1994), stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie upowszechniania kultury, organomistrz zajmujący się instrumentami muzycznymi i gromadzący je w swojej Kolekcji Domowej Instrumentów Muzycznych w Dworze w Szybie, którego jest właścicielem, regionalista uczestniczący aktywnie w najważniejszych zdarzeniach kulturalnych w regionie i w kraju, działacz wielu stowarzyszeń, wielokrotnie wyróżniany za swoją działalność regionalistyczną i na rzecz ochrony zabytków. Autor kolejnej publikacji "Zapach lipy i inne opowiadania", Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego V i Współprzewodniczący RDPP VI kadencji oraz członek RDPP VII kadencji, Przewodniczący Rady Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego I kadencji oraz członek Rady NIW-CRSO II kadencji, Członek Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem I kadencji.

 

Konferencja "Muzea domowe i szlak św. Wojciecha", Szyba - Dwór, 28.04.2022

 

 W programie konferencji było zwiedzania dworu i Kolekcji Instrumentów Muzycznych, wykład o Międzynarodowym Ruchu Muzeów Domowych i o Szlaku św. Wojciecha Praga - Gdańsk. Konferencja odbyła się z udziałem naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego, Lubuskiego wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, promotora szlaku św. Wojciecha i duchowieństwa.

hotel Imperial (żródło internet)
hotel Imperial (żródło internet)

Posiedzenie grupy roboczej InterREG Polska-Czechy, Ostrawa, 12.04.2022

 

 W reprezentacyjnym hotelu Imperial w Ostrawie (Czechy) odbyło się podsumowujące posiedzenie grupy fokusowej Polska-Czechy na temat propozycji finansowania transgranicznego programu w przygranicznych regionach. Z ramienia Rady Działalności Pożytku Publicznego udział wziął Wojciech Jachimowicz.

 

 

Gala wręczenia nagrody "Społecznik Roku", Dalków, 7.04.2022

 

Podczas uroczystości wręczenia nagrody "Społecznik Roku" promowano również książkę "Lubuskie prowadzi przez baśnie i legendy". W zbiorze tym opublikowano opowiadanie Wojciecha Jachimowicza pt. "Zosia w kąpieli".

Organizatorem gali była Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich

Wojciech Jachimowicz
Wojciech Jachimowicz

 

 

Pracownia Renowacji Fisharmonii

 

Dwór w Szybie

 

 

Fisharmonia ssąca zbudowana przed stu laty w Rotterdamie

 

*  *  *

 

Fisharmonia tłocząca odrestaurowana w Pracowni Renowacji Fisharmonii
w Dworze w Szybie

*  *  *

Bardzo ozdobna fisharmonia wykonana w całości z drewna mahoniowego, odrestaurowana

dla Galerii Fotografii Artystycznej
w Nowej Soli

*  *  *