Towarzystwo Humanistyczne

 

 

 

 

 

 

Zarząd Towarzystwa Humanistycznego

 

Prezes - Wojciech Jachimowicz

Wiceprezes - Andrzej Kruszewski

Sekretarz - Barbara Jachimowicz

__________________________

 

 

 

 

Siedziba Towarzystwa Humanistycznego

 

Dwór w Szybie

Szyba 14

67-124 Nowe Miasteczko

23 marca 2006 roku zostało powołane do działalności Nowosolskie Towarzystwo Humanistyczne. Podczas zebrania założycielskiego odczytano Odezwę Programową i przeprowadzono wybory Zarządu: Paweł Kopeć - prezes, Wojciech Jachimowicz - wiceprezes, Joanna Czyżowicz - sekretarz, Andrzej Kruszewski - skarbnik, Marcin Herma - członek.

Towarzystwo realizuje zadania mające na celu rozbudzanie i wyzwalanie twórczości kulturalnej związanej z regionem, popieranie badań naukowych związanych z Ziemią Lubuską, wydawanie publikacji o charakterze informacyjnym, kulturowym i naukowym dotyczących regionu i nie tylko.

Program działalności Towarzystwa jest szeroki i ambitny, realizowany poprzez aktywność wszystkich członków, którzy rozpowszechniają ideę Towarzystwa wśród młodzieży oraz mieszkańców miasta. Skupiamy w swoich szeregach osoby uzdolnione artystycznie we wszystkich dziedzinach twórczości oraz animatorów kultury. Uczestniczymy w spotkaniach, ogólnopolskich konferencjach towarzystw kultury, zdobywamy wiedzę i doświadczenie.

 

W roku 2010 NTH przekształciło się w Towarzystwo Humanistyczne i zostało zarejestrowane w Starostwie Nowosolskim.

ODEZWA PROGRAMOWA Nowosolskiego Towarzystwa Humanistycznego

Nadszedł czas i dojrzała sytuacja, by pod hasłami wolnego humanizmu powstało w tym mieście, na kresach Polski Zachodniej stowarzyszenie skupiające intelektualistów myślących niezależnie od politycznej koniunktury.

Model kultury, kanon jej podstawowych idei, wartości, dzieł i obyczajów domagają się nowego i niezależnego impulsu rozwojowego.

Potrzeba surowego spojrzenia wstecz dla obrachunku z tradycją dawną i najnowszą. Potrzeba solidnej diagnozy stanu teraźniejszego. Ale także i przede wszystkim pełnego wyobraźni, świeżego spojrzenia na przyszłość.

Sami sobie musimy postawić zobowiązujące, realne cele i zdefiniować strategie ich osiągania. W przeciwnym wypadku warunki istnienia kultury w tym mieście wyznaczą i narzucą nam inni. Bez zachowania i wyraźnego wyartykułowania wykształconej przez poprzednie pokolenia tożsamości regionalnej tej ziemi staniemy się obiektem przetargów w wymiarze ponadregionalnym, ogólnopolskim czy europejskim.

Dzięki kulturze jednostka ludzka dojrzewa do godności osoby i tylko dzięki temu może stać się podmiotem społecznym obywatelem.

Nic nie zastąpi kultury w tej niewymiernej, ale kreatywnej funkcji ani sprawna administracja, ani mechanizmy rynkowe, ani uchwały samorządów poparte sankcjami przemocy, ani rozwinięta sieć komunikacji elektronicznej. Humaniści, twórcy i intelektualiści wywodzący się z tego regionu, zainteresowani rozwojem kultury powinni dobitnie powiedzieć o tym samym sobie, współobywatelom i sprawującym władzę.

Wchodzimy w nowy czas ze świadomością nowych szans, ale towarzyszy nam rzeczywistość uciążliwych zaniedbań, zapóźnień i pierwotnej złośliwości.

Nadszedł czas aby przypomnieć rządzącym o ich służebnej roli wobec obywateli, do których zaliczają się też twórcy i humaniści.

Nadszedł czas aby przypomnieć, że kultura nie jest ani odświętnym ozdobnikiem przyobleczonym w zapóźnione scenariusze okazjonalnych festynów. Jest ona dobrem, którego nie można pozostawić odłogiem, naruszać ani wykorzystywać dla doraźnych celów politycznych, czy przekazywać w dyspozycję.

Kultura musi stać się w tym mieście i regionie dobrem niezależnym, dostępnym i wprowadzającym najszerzej rozumiany postęp.


Nowa Sól, marzec 2006 roku

        Wojciech Jachimowicz
Wojciech Jachimowicz

 

 

Pracownia Renowacji Fisharmonii

 

Dwór w Szybie

 

 

Fisharmonia ssąca zbudowana przed stu laty w Rotterdamie

 

*  *  *

 

Fisharmonia tłocząca odrestaurowana w Pracowni Renowacji Fisharmonii
w Dworze w Szybie

*  *  *

Bardzo ozdobna fisharmonia wykonana w całości z drewna mahoniowego, odrestaurowana

dla Galerii Fotografii Artystycznej
w Nowej Soli

*  *  *