.

2022 - wydarzenia

 

 

Merkuriusz Regionalny nr 52 rok 2022

 

W najnowszym numerze Merkuriusza Regionalnego można przeczytać o konferencji w Szybie, koncercie jubileuszowym Fermaty Band, jubileuszu Związku Polaków w Niemczech, kongresie regionalistów w Bytomiu Odrzańskim, o zmarłym prof. Andrzeju Tyszce, o tym za co mogę być ukarany.

 

Dzień Wolontariusza, Zabór, 5.12.2022

 

W sali wiejskiej w Zaborze odbyły się obchody Dnia Wolontariusza, podczas których wręczono organizacjom certyfikaty "Miejsce Przyjazne Wolontariuszom" oraz wyróżnienia Lubuskim Laureatom Konkursu "Wolontariusz Roku" i "Koordynator Roku" Korpusu Solidarności 2022. NIW-CRSO reprezentował Wojciech Jachimowicz - członek Rady Instytutu

 

20-lecie Chorągwi ZHP, Zielona Góra, 26.11.2022

 

W Zielonej Górze odbył się Zjazd Zwykły Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, podczas którego podsumowana została miniona kadencja oraz zostały wybrane władze na kadencję 2022-2026. Wybrano wszystkie władze chorągwi. Po zakończeniu Zjazdu uroczyście obchodzono 20-lecie Chorągwi z udziałem Wojciecha Jachimowicza - członka RDPP VII kadencji w KPRM.

 

5 lat NIW-CRSO, Warszawa, 24.11.2022

 

 Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego obchodziło swoje 5-lecie działalności. Konferencja "5 lat NIW. Nowe szanse dla trzeciego sektora", która odbyła się  z tej okazji,  podsumowała działalność NIW i wyznaczyła cele na przyszłość. Konferencji towarzyszyło wydarzenie "Seminarium na temat think tanków obywatelskich".

I Lubuski Kongres Klimatyczny, Międzyrzecz, 23.11.2022

 

W Międzyrzeczu, pod patronatem Posła na Sejm RP Jacka Kurzępy, odbył się I Lubuski Kongres Klimatyczny. Dotyczył działań związanych z ochroną zasobów wodnych, leśnych i rolniczych województwa lubuskiego. Organizatorem kongresu było Stowarzyszenie Mateczników Pomocniczości i Dobroci, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta. W kongresie uczestniczyła młodzież, przedstawiciele Rady Ministrów, stowarzyszeń i Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji.

 

III Lubuski Kongres Regionalistów, Bytom Odrzański, 18.11.2022

 

 Kongres odbył się pod patronatem Posła na Sejm RP prof. Jacka Kurzępy. Tematem przewodnim była tożsamość Lubuszan. Obrady prowadził Wojciech Jachimowicz. W kongresie wzięli udział naukowcy, przedstawiciele stowarzyszeń z woj. lubuskiego i dolnośląskiego, samorządowcy i wicedyr. NIW-CRSO Przemysław Jaśkiewicz.

 

20 lat orkiestry Fermata Band

 

W uznaniu dla dokonań artystycznych i działalności na rzecz promocji kultury muzycznej wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, nadał Januszowi Gabryelskiemu odznakę honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej". W imieniu premiera dekoracji dokonał Wojciech Jachimowicz - współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji w Kancelarii Rady Ministrów.

IV Forum Organizacji Pozarządowych, Nowa Sól, 11.10.2022

 

Nowosolskie organizacje spotkały się po raz czwarty na Forum, które zorganizowano w Nowosolskim Domu Kultury. W obradach uczestniczyli, jako goście, dyr. Narodowego Instytutu Wolności Wojciech Kaczmarczyk, członek Rady NIW-CRSO II kadencji Wojciech Jachimowicz oraz Poseł na Sejm RP prof. Jacek Kurzępa - członek RDPP.

 

Obchody 100-lecia Związku Polaków w Niemczech, Międzyrzecz, 22.05.2022

 

Na Zamku w Międzyrzeczu odbyły się obchody 100-lecia Związku Polaków w Niemczech. 

 

Na zdjęciu: uroczyste spotkanie w salach Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej.

 

IV Forum Wolontariatu Korpusu Solidarności, Warszawa - Belweder, 24.06.2022

 

Uroczyste Forum, zorganizowane przez NIW-CRSO, odbyło się w salach Pałacu Belwederskiego w Warszawie. Podczas konferencji zorganizowano debatę nt. stanu i perspektyw wolontariatu w Polsce. Wręczono również nagrody dla wyróżniających się społeczników.

Centrum Hortiterapii, Dalków, 21.06.2022

 

Na terenie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Dalkowie otwarto Centrum Hortiterapii - Ogrody Zmysłów na Wzgórzach Dalkowskich. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele NIW-CRSO Przemysław Jaśkiewicz - z-ca dyrektora NIW i Wojciech Jachimowicz - członek Rady Instytutu

Komitet Sterująco-Monitorujący Nowe FIO, 19.05.2022

 

W posiedzeniu Komitetu Sterująco-Monitorującego, pod przewodnictwem ministra Piotra Mazurka, uczestniczył Wojciech Jachimowicz powołany przez Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego zarządzeniem nr4/2021 z dnia 10 VII 2021 w sprawie powołania KSM Rządowego Programu Funduszu NOWE FIO na lata 2021-2030.

DRDPP, Wrocław, 16.05.2022

 

Posiedzenie Dolnośląskiej Rady Pożytku Publicznego, w którym udział wziął, z ramienia Rady Działalności Pożytku Publicznego w KPRM VII kadencji, przewodniczący Zespołu ds. wolontariatu i społecznikostwa - Wojciech Jachimowicz, poświęcone było tematowi wsparcia organizacji pozarządowych pomagających uchodźcom z Ukrainy.

 

Konferencja "Muzea domowe i szlak św. Wojciecha", Szyba - Dwór, 28.04.2022

 

 W programie konferencji było zwiedzania dworu i Kolekcji Instrumentów Muzycznych, wykład o Międzynarodowym Ruchu Muzeów Domowych i o Szlaku św. Wojciecha Praga - Gdańsk. Konferencja odbyła się z udziałem naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego, Lubuskiego wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, promotora szlaku św. Wojciecha i duchowieństwa.

 

Centrum Aktywności Społecznej, Nowa Sól, 27.04.2022

 

W odremontowanym budynku po gimnazjum otwarto Centrum Aktywności Społecznej z przeznaczeniem na siedziby nowosolskich stowarzyszeń, organizację zdarzeń o charakterze społecznikowskim. Centrum jest jednym z największych tego rodzaju obiektów w Polsce przeznaczonych na cele społeczne. Po otwarciu obiekt był oglądany wspólnie z prezydentem Nowej Soli Jackiem Milewskim przez Posła na Sejm RP prof. Jacka Kurzępę i Wojciecha Jachimowicza - obaj są członkami Rady Działalności Pożytku Publicznego w KPRM VII kadencji.

 

 

 

hotel Imperial (żródło internet)
hotel Imperial (żródło internet)

Posiedzenie grupy roboczej InterREG Polska-Czechy, Ostrawa, 12.04.2022

 

 W reprezentacyjnym hotelu Imperial w Ostrawie (Czechy) odbyło się podsumowujące posiedzenie grupy fokusowej Polska-Czechy na temat propozycji finansowania transgranicznego programu w przygranicznych regionach. Z ramienia Rady Działalności Pożytku Publicznego udział wziął Wojciech Jachimowicz.

 

 

Gala wręczenia nagrody "Społecznik Roku", Dalków, 7.04.2022

 

Podczas uroczystości wręczenia nagrody "Społecznik Roku" promowano również książkę "Lubuskie prowadzi przez baśnie i legendy". W zbiorze tym opublikowano opowiadanie Wojciecha Jachimowicza pt. "Zosia w kąpieli".

Organizatorem gali była Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich

Wojciech Jachimowicz
Wojciech Jachimowicz

 

 

Pracownia Renowacji Fisharmonii

 

Dwór w Szybie

 

 

Fisharmonia ssąca zbudowana przed stu laty w Rotterdamie

 

*  *  *

 

Fisharmonia tłocząca odrestaurowana w Pracowni Renowacji Fisharmonii
w Dworze w Szybie

*  *  *

Bardzo ozdobna fisharmonia wykonana w całości z drewna mahoniowego, odrestaurowana

dla Galerii Fotografii Artystycznej
w Nowej Soli

*  *  *