2016 - wydarzenia

 

 

 

 

Merkuriusz Regionalny nr39/rokX - grudzień 2016 do pobrania i czytania online

 

W najnowszym numerze MR można przeczytać artykuły o Roku Jachimowicza, o Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, o wystawie papieru czerpanego, o poecie Januszu Werstlerze, o początkach bigbitu w Nowej Soli, o konkursie w Gubinie, o wojsku w Krośnie Odrzańskim, o orkiestrze w Kożuchowie, o Święcie Niepodległości w Otyniu, o dzwonach w malarstwie, o książce "Sens Europy" oraz można przeczytać wiersz o Dworze w Szybie i limeryki o Nowej Soli.

Merkuriusz Regionalny można pobrać w zakładce Merkuriusz Regionalny, lub czytać online w zakładce Merkuriusz Regionalny/czytaj online

 

Najnowsze opracowanie, grudzień 2016

 

Zakończyły się prace nad stworzeniem opracowania o bezpieczeństwie kościołów drewnianych i szachulcowych na terenie województwa lubuskiego. Opracowanie obejmuje 54 obiekty. Na potrzeby pracy wykonano 2422 zdjęcia zabytków. Objętość opracowania to 372 strony. Autorem jest Wojciech Jachimowicz.

Fot:B.Jachimowicz
Fot:B.Jachimowicz

 

Konferencja "Kierunki rozwoju polskiej regionalistyki", Zielona Góra - Muzeum Ziemi Lubuskiej, 12.12.2016


Organizatorami konferencji było Stowarzyszenie Lubuska Grupa Eksploracyjna "Nadodrze" we współpracy z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. "Prywatne muzea w Polsce. Zagrożenia i wyzwania z perspektywy regionalisty i poszukiwacza" - to tytuł wykładu Wojciecha Jachimowicza.

Fot.B.Jachimowicz
Fot.B.Jachimowicz

Konferencja kończąca rok Jachimowicza, Wałbrzych - Biblioteka pod Atlantami, 10.12.2016

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu wraz ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska Wschód Oddział w Wałbrzychu, Stowarzyszeniem Autorów Polskich Oddział Wałbrzych oraz Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury na konferencji naukowej podsumowała obchody Roku Mariana Jachimowicza. W uroczystości głos zabrał Wojciech Jachimowicz, mówiąc o pobycie Mariana Jachimowicza w Nowej Soli, 25 maja 1969 roku, w bibliotece zakładowej Dolnośląskich Zakładów Metalurgicznych, na spotkaniu autorskim.

 

 

Węgierski Instytut Kultury, Warszawa, 17.11.2016

 

W Węgierskim Instytucie Kultury w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone twórczości Mariana Jachimowicza i Sandora Petőfiego pt. "Przenikania: Jachimowicz/Petőfi"

 

Merkuriusz Regionalny nr38/rokX - wrzesień 2016 do pobrania i  czytania online

 

W numerze 38 MR można przeczytać o reformie w szkolnictwie, kobietach z marginesu, o referendum w N.Miasteczku, o dzwonach, polowaniach, wystawie tkaniny artystycznej, o paniach strażaczkach, o poecie "Po przejściach", drodze św. Jakuba, o stowarzyszeniu z Krosna Odrz. i z Malczyc. Są również trzy nowe limeryki.

MR 38 można pobrać w zakładce Merkuriusz Regionalny lub czytać online w zakładce Merkuriusz Regionalny/czytaj online MR38

Fot.B.Jachimowicz
Fot.B.Jachimowicz

EDD 2016, Szyba - Muzeum Instrumentów Muzycznych, wrzesień 2016


W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2016, we wrześniu, w Dworze w Szybie zaprezentowane zostały unikatowe przedmioty związane z muzyką. Pierwsze wrażenie jakie odnoszono przy oglądaniu ekspozycji było dość zaskakujące, ponieważ obiekty, dopiero po objaśnieniu i opisach, nabierały związku z muzyką. Jednym z nich był wykonany w metalu odlew dłoni pianisty. Innym zaprezentowanym przedmiotem była wiatrownica z XVIII-wiecznych małych organów, na której poprzyklejano kawałki pergaminów z nieużywanym już zapisem nutowym na czterech liniach wypełnionych neumami w kolorze niebieskim i czerwonym. Całe wydarzenie zostało sfinansowane z własnych środków.

Foto. B.Jachimowicz
Foto. B.Jachimowicz

 

 

Spotkanie właścicieli zabytków, Żagań - Pałac, 21.09.2016

 

W pałacu w Żaganiu, podczas otwarcia wystawy "Rezydencje Środkowego Nadodrza i ich sławni mieszkańcy", spotkali się właściciele pałacu w Bojadłach i Dworu w Szybie...

Foto.B.Jachimowicz
Foto.B.Jachimowicz

Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław, 5.08.2016

 

Zarząd Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego, uchwałą z dn. 16.06.2016r., przyjął Wojciecha Jachimowicza do grona członków zwyczajnych Towarzystwa. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa jest 5 Komisji: Nauk Historycznych, Nauk Filologicznych, Nauk Społecznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Nauk Stosowanych. Wojciecha Jachimowicza włączono do Komisji Nauk Historycznych.
Towarzystwo liczy prawie 300 członków. Są to pracownicy nauki (głównie dziedzin humanistycznych i społecznych), ale także przedstawiciele innych środowisk (nauczyciele, samorządy, media, studenci itd.). Reprezentują wszystkie ważniejsze ośrodki naukowe Polski i Czech: Wrocław, Poznań, Warszawa, Opole, Katowice, Kraków, Lublin, Rzeszów, Łódź, Zielona Góra, Szczecin, Praga, Hradec Králové, Ołomuniec, Ostrawa, Brno, Czeskie Budziejowice, Pardubice; nie brak przedstawicieli mniejszych ośrodków tak pogranicznych (np. Kłodzko, Cieszyn, Opawa), jak bardzo nawet odległych od granicy (np. Słupsk).

 

Podziękowanie za przekazanie 1% podatku na Dwór w Szybie - odrestaurowanie portalu wejściowego, Dwór w Szybie, lipiec 2016

 

 

Dzięki osobom, które przekazały 1% podatku na Dwór w Szybie do Fundacji z Poznania, odrestaurowany został portal wejściowy zabytku. Wykonano nową malaturę drzwi, pilastrów i odnowiono rok budowy Dworu - 1797 - umieszczony nad naświetlem z latarnią.

 

 

Merkuriusz Regionalny nr37/rokX - czerwiec 2016 już dostępny

 

W nowym numerze Merkuriusza Regionalnego można przeczytać o nominacji Redaktora Naczelnego do Rady Działalności Pożytku Publicznego, o nowym prawie o stowarzyszeniach, o II Zjeździe Regionalistów, o gminie bez przyszłości, o lubuskiej poetce Jolancie Pytel i inne.
Merkuriusz Regionalny nr37 można pobrać w zakładce Merkuriusz Regionalny lub czytać online

Powołanie na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji, Warszawa - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 23.06.2016r.

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej powołał mnie na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji. Dzięki poparciu ponad trzydziestu organizacji i instytucji z całego Kraju doszło to tego wydarzenia. Składam wyrazy podziękowania dla organizacji, które mnie poparły:


Ruch Stowarzyszeń Regionalnych RP Rada Krajowa, Warszawa;

Gubińskie Towarzystwo Kultury;

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowej Soli;

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, Żary;

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w N.Miasteczku;

Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu;

Stowarzyszenie Humaneo, Nowy Sącz;

Stowarzyszenie "Przybyszów - Dwór";

Stowarzyszenie "Nasze Zatonie";

Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, Zagnańsk;

Fundacja Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich, Lublin;

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Zielonej Górze;

Stowarzyszenie EuroJumelages, Gorzów Wlkp.;

Fundacja Lubuska Pętla Kulturalna, Zielona Góra;

Towarzystwo Pomocy Ludziom, Nowa Sól;

Fundacja ECCC, Lublin;

Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Niedoradzu;

Fundacja Lubuska Akademia Sztuki, Chichy;

Nowosolski Uniwersytet Trzeciego Wieku;

Stowarzyszenie "Szprotawski Uniwersytet Trzeciego Wieku";

Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław;

Towarzystwo Humanistyczne, Szyba;

Towarzystwo Miłośników Ziemi Krośnieńskiej;

Stowarzyszenie Fotografii Eksperymentalnej, Nowa Sól;

Towarzystwo Bory Dolnośląskie, Szprotawa;

Towarzystwo Historyczne Ziemi Międzyrzeckiej;

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej;

Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i Okolic;

Ochotnicza Straż Pożarna w Dzikowicach;

Lubuska Fundacja im. Paderewskiego, Kożuchów;

Starostwo Powiatowe w Nowej Soli.


Liczę na dalszą jeszcze bardziej owocną współpracę.

Wojciech Jachimowicz

 

 

Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych, Poznań, 21.06.2016r.

 

W czasie walnego zebrania Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych przy Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK w Poznaniu przyjęto Wojciecha Jachimowicza do grona członków korespondentów.

II Ogólnopolski Zjazd Regionalistów Polskich nad Odrą, Wrocław - Legnica,16-19.06.2016r.

 

II Ogólnopolski Zjazd Regionalistów Polskich nad Odrą zgromadził najaktywniejszych przedstawicieli stowarzyszeń regionalnych z Polski. Odbywał się pod hasłem "Kresowość jako składnik tożsamości Dolnoślązaków". Obradował we Wrocławiu, Świdnicy, Krzeszowie, na Zamku Książ, w Dzierżoniowie, Jaworze i Legnicy.

Mechanika registratury (Foto.W.Jachimowicz)
Mechanika registratury (Foto.W.Jachimowicz)

 

 

Noc Muzeów, Szyba, 14.05.2016r.

 

W Noc Muzeów w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Szybie udostępniono unikalne eksponaty wydobyte z magazynów. Zaprezentowano kilka rozmontowanych fisharmonii pokazując ich nieznane wnętrza. Można było zobaczyć chóry głosów, mechanikę registratury i inne.

Foto.B.Jachimowicz
Foto.B.Jachimowicz

 

 

Spotkanie autorskie, Gubin - Miejska Biblioteka Publiczna, 15.04.2016r.

 

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gubinie, 15 kwietnia 2016 r., Gubińskie Towarzystwo Kultury zorganizowało spotkanie promujące najnowszą książkę Wojciecha Jachimowicza zatytułowaną "Zapach lipy i inne opowiadania". Szczególnym zainteresowaniem czytelników było opowiadanie pt. "Firlejówka" - traktujące o sprawach związanych z Gubinem.

1% na Dwór w Szybie

 

Jeśli chcesz przekazać 1% swojego podatku na remont Dworu w Szybie i renowację zabytkowych instrumentów muzycznych, wpisz w swoim formularzu PIT w odpowiednim miejscu:
- numer KRS naszej fundacji: 0000195764
- numer lub nazwę obiektu: 021 lub Szyba

---------------------------------

Dwór we wsi Szyba gm. Nowe Miasteczko wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem KI-IV05340/D/8/79 nr rejestru A 3133 (Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze 10.VIII.1979r.)

 

Fundacja Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody z siedzibą w Poznaniu (REGON: 630392950) jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP) zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000195764.

 

Więcej o dworze w Szybie, historii, odbudowie, o Kolekcji Instrumentów Muzycznych i działaniach przeczytasz w zakładce Dwór w Szybie

 

 

Zaproszenie na spotkanie autorskie, Gubin - Miejska Biblioteka Publiczna, 15.04.2016r.

 

Gubińskie Towarzystwo Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna w Gubinie zapraszają na spotkanie autorskie z Wojciechem Jachimowiczem pt. "Zapach lipy i inne opowiadania", które odbędzie się 15 kwietnia 2016 r., godz. 16:00 w czytelni biblioteki

 

 

Merkuriusz Regionalny nr36/rokX - marzec 2016 już dostępny

 

W nowym numerze 36 Merkuriusza Regionalnego można przeczytać o strażach pożarnych, nagrodach literackich i naukowych, o działalności Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie, o wagarach w Krośnie Odrzańskim, o dzwonach, o pożegnaniu M.Pozaroszczyka i K.Mazurskiego

Merkuriusz Regionalny nr36 jest dostępny do pobrania w zakładce Merkuriusz Regionalny oraz można czytać online

 

 

"Zapach lipy i inne opowiadania" - Wojciech Jachimowicz, Wydawnictwo Ryzalit, luty 2016r.

 

Ukazała się właśnie jedenasta  książka Wojciecha Jachimowicza. Tym razem jest to zbiór opowiadań zatytułowany "Zapach lipy i inne opowiadania". O okolicach Nowej Soli, Zielonej Góry, o Żaganiu, Kargowej, Modrzycy, Gubinie, Kudowie Zdroju... ISBN 978-83-928181-6-8 Wydawnictwo Ryzalit

Foto.B.Jachimowicz
Foto.B.Jachimowicz

 

 

Spotkanie Noworoczne Merkuriusza Regionalnego, Nowa Sól - Galeria Fotografii Artystycznej, 23.01.2016r.

 

Podczas noworocznego spotkania w Galerii Fotografii Artystycznej Andrzeja Kruszewskiego w Nowej Soli podsumowano działalność Merkuriusza Regionalnego i zainaugurowano dziesiąty rok jego wydawania. Spotkanie uatrakcyjnił koncert kolęd i pastorałek przy akompaniamencie fisharmonii odrestaurowanej w Pracowni Renowacji Fisharmonii w Dworze w Szybie

Foto.B.Jachimowicz
Foto.B.Jachimowicz

 

 

Spotkanie Regionalistów Dolnośląskich, Wrocław - Urząd Marszałkowski, 12.01.2016r.

 

Spotkanie prezesa Towarzystwa Humanistycznego Wojciecha Jachimowicza z Tadeuszem Samborskim członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w sprawach regionalizmu polskiego

 

Merkuriusz Regionalny nr35 wciąż dostępny

 

W numerze 35 Merkuriusza możemy przeczytać o dziejach młynka do kawy, o nauczaniu języka polskiego w Niemczech, o koncercie adwentowym, o losach projektów, o referendum, o wernisażu wystawy, otwarciu piwnicy pod ratuszem, o Alfredzie Siateckim - pisarzu i publicyście, o zjeździe Mateczników Polskości, o Muzeum Historii Żydów Polskich. Merkuriusz Regionalny nr35 jest dostępny do pobrania w zakładce Merkuriusz Regionalny oraz do czytania online

Wojciech Jachimowicz
Wojciech Jachimowicz

 

 

Pracownia Renowacji Fisharmonii

 

Dwór w Szybie

 

 

Fisharmonia ssąca zbudowana przed stu laty w Rotterdamie

 

*  *  *

 

Fisharmonia tłocząca odrestaurowana w Pracowni Renowacji Fisharmonii
w Dworze w Szybie

*  *  *

Bardzo ozdobna fisharmonia wykonana w całości z drewna mahoniowego, odrestaurowana

dla Galerii Fotografii Artystycznej
w Nowej Soli

*  *  *