2014 - wydarzenia

 

 

 

 

 

 

 

Merkuriusz Regionalny nr 31/rok VIII już dostępny

 

 

Merkuriusz jest do pobrania w pdf i do czytania online w zakładce Merkuriusz Regionalny

W numerze grudniowym można przeczytać o minionych wyborach, ataku kolejnym na Merkuriusza, dzwonkach i dzwonach, o lubuskim literacie i in.

fot. Basia Jachimowicz
fot. Basia Jachimowicz

Kongres Nowa Amerika, 14-16.11.2014, Słubice, Collegium Polonicum

 

Podczas kolejnego Kongresu Nowej Ameriki dyskutowano na temat sieci, przyszłości Nowej Ameriki, jej konstytucji. Przedstawiona została Giełda projektów i partnerów - prezentacje, koncepty i pomysły, m.in. Nowa Bunt Republika KuKuKa, Nowa Amerika – w krainie migrantów, Fabryka Tytoniu we Vierraden, Biorama, Izba muzealna w Letschin. W grupach roboczych pracowano nad praktycznym obchodzeniem się z marką, regułami wykorzystywania znaku Nowej Ameriki, programami i dotacjami.

 

Merkuriusz Regionalny nr30/rok VIII już dostępny

 

 W numerze wrześniowym można przeczytać o sukcesach współpracowników Redakcji, o propagandzie wyborczej, o EDD i dożynkach w Szybie, o matecznikach, o starej tarczy szkonej i obejrzeć zdjęcie z koncertu Grupy Rogala. Merkuriusz do pobrania w zakładce Merkuriusz Regionalny lub czytaj online MR 30

fot. Basia Jachimowicz
fot. Basia Jachimowicz

 

Dożynki wiejskie w Szybie, 20.09.2014

 

O godz. 17.00 przy kapliczce św. Wojciecha w Szybie odbyła się dożynkowa msza św. polowa odprawiona przez duchowieństwo diecezjalne. Spotkanie dożynkowe odbyło się w sadach dworskich po otwarciu wystawy z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa. 

fot. Basia Jachimowicz
fot. Basia Jachimowicz

Europejskie Dni Dziedzictwa 2014 w Szybie, 20.09.2014, Szyba

 

Wojciech i Barbara Jachimowiczowie, Sołtys i Rada Sołecka Wsi Miłaków, Sołtys i Rada Sołecka Wsi Szyba, Parafia pw. św. Bartłomieja Ap. w Miłakowie byli organizatorami wystawy pt. "Polski strój ludowy, wieńce dożynkowe i instrumenty" w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa dn. 20.09.br. Otwarcie wystawy poprzedziła msza św. polowa przed Kapliczką św. Wojciecha przed Dworem w Szybie o godz. 17.00. Zdarzenie zakończyło się spotkaniem przy ognisku. Patronat medialny nad imprezą objął Merkuriusz Regionalny.

fot. Basia Jachimowicz
fot. Basia Jachimowicz

 

X Kongres Stowarzyszeń Regionalnych, Bydgoszcz - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, 11-13.09.2014

 

Podczas sesji plenarnej X Kongresu Wojciech Jachimowicz zaprezentował wypowiedź na temat roli Internetu w upowszechnianiu idei regionalizmu.

Nadanie Medalu im. Aleksandra Patkowskiego, Bydgoszcz, 11.09.2014

 

Na uroczystej inauguracji X Kongresu, w bydgoskiej Operze Nova, Wojciech Jachimowicz został uhonorowany najwyższym odznaczeniem regionalistycznym - Medal im. Aleksandra Patkowskiego, przyznanym przez Radę Krajową Ruchu Stowarzyszeń Regioalnych RP.

 

"Regionalizm polski 25 lat po transformacji jako ważne źródło odrodzenia narodu i państwa",  ISBN 978-83-934474-5-9, Bydgoszcz, wrzesień 2014


W publikacji informacje o działalności Wojciecha Jachimowicza zamieścił prof. Andrzej Tyszka.

fot. Basia Jachimowicz
fot. Basia Jachimowicz

 

 

IV Jesienny Koncert Kameralny, Zatonie, 7.09.2014

 

Podczas IV Jesiennego Koncertu Kameralnego w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zatoniu Wojciech Jachimowicz przybliżył mieszkańcom wsi i zaproszonym gościom sprawy związane z  renowacją zatońskich organów. "Renowacja zatońskich organów" - to tytuł wykładu z prezentacją multimedialną zawierającą zdjęcia z rozbiórki tegoż instrumentu.

"Inicjatywy i ludzie w kulturze lubuskiej - Nowe przestrzenie", Uniwersytet Zielonogórski, wrzesień 2014

 

Na Uniwersytecie Zielonogórskim ukazała się zbiorowa praca będąca raportem z badań w ramach projektu "Inicjatywy i ludzie w kulturze lubuskiej - Nowe przestrzenie", dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Edukacja kultury i diagnoza kultury, priorytet. Obserwatorium kultury". Recenzja naukowa prof. dr hab. Leszek Gołdyka.

W rozdziale "Indywidualne podmioty" szczegółowo opisano działalność czterech lubuskich działaczy kultury, wśród których znalazł się Wojciech Jachimowicz - tekst opracował dr hab. Bogdan Idzikowski.

Fot. Basia Jachimowicz
Fot. Basia Jachimowicz

 

 

Spotkanie sołtysów i Rad Sołeckich gminy Nowe Miasteczko, Szyba, 4.07.2014Rady Sołeckie, sołtysi i radni z gminy Nowe Miasteczko oraz okoliczni proboszcze przyjechali na spotkanie integracyjne w ogrodach Dworu w Szybie. Gości powitał Wojciech Jachimowicz w holu Dworu.

 

 

Merkuriusz Regionalny nr 29 już dostępny

 

W numerze 29 można przeczytać m.in. o wieloletnim współpracowniku Merkuriusza Regionalnego o Florianie Tadeuszu Firleju z Gubina, który zmarł 18 maja 2014, o ładnym domku na cmentarzu, o demokracji rodem z krzaków, o IX Posiadach w cieniu Bartka, o XXXI Plenerze Malarskim i Fotograficznym w Szybie i inne artykuły. Do pobrania w zakładce Merkuriusz Regionalny

Fot. Basia Jachimowicz
Fot. Basia Jachimowicz

 

 

Filary Demokracji Lokalnej, Warszawa - Belweder, 25.06.2014W Sali Konferencyjnej Belwederu w Warszawie odbyło się spotkanie czternastu przedstawicieli prasy lokalnej z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim. W uroczystości wziął udział redaktor naczelny Merkuriusza Regionalnego Wojciech Jachimowicz z małżonką Barbarą.

Fot. Basia Jachimowicz
Fot. Basia Jachimowicz

 

XXXI Międzynarodowy Plener Malarski i Fotograficzny, Szyba, 21.06.2014Organizatorami Pleneru byli Barbara i Wojciech Jachimowiczowie, Szkoła Podstawowa w Długiem i Rada Sołecka wsi Szyba. Tradycyjnie, Plener rozpoczął się we Dworze, a uczestnicy pracowali w sadach i ogrodach dworskich. Plener zakończył się biesiadą przy ognisku.

Festiwal Poezji Śpiewanej, Kęszyca Leśna, 14.06.2014Podczas IV Festiwalu Poezji Śpiewanej, oprócz występów muzycznych, zaprezentowane zostało opowiadanie Wojciecha Jachimowicza pt. "Zegar".


Spotkanie Lubuskich Towarzystw Kultury, Nowa Sól - Galeria Fotografii Artystycznej, 14.06.2014


Przed X Kongresem Stowarzyszeń Regionalnych odbyło się spotkanie lubuskich towarzystw kultury, gdzie delegatem do Rady Krajowej został Wojciech Jachimowicz.

Konferencja "Kultura i polityka kulturalna w Polsce i Niemczech po przełomie 1989 r.", Instytut Zachodni Poznań, 11-12.06.2014

 

Na konferencji podjęto próby odpowiedzi na pytanie o współczesnych wyzwaniach polityki kulturalnej w Polsce i Niemczech. Wypowiedź Wojciecha Jachimowicza podczas tej dotyczyła pomijania w opracowaniach dorobku kulturalnego osób prywatnych. Na fotografii jedna z prac na wystawie w Starym Browarze

IX Posiady w cieniu Bartka, Zagnańsk, 17-18.05.2014Konferencja została zorganizowana w Ośrodku Regionalizmu Świętokrzyskiego w Zagnańsku przez dra Macieja A. Zarębskiego. Jednym z wystąpień był referat Wojciecha Jachimowicza nt "Kościuszko w świadomości mieszkańców Polski Zachodniej".

65-lecie biblioteki w Długiem, Długie, 9.05.2014


W trakcie tej uroczystości Wojciech Jachimowicz został uhonorowany dyplomem za aktywny wkład w działalność biblioteki w Szkole Podstawowej w Długiem

 

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, Łęknica, 30.04.2014

 

Wojewódzkie obchody MDOZ odbyły się w Łęknicy. Jednym z punktów programu było przejście trasą geoturystyczną "Dawna Kopalnia Babina".

 

Merkuriusz Regionalny nr 28/rokVIII - marzec 2014 już dostępny

 

W najnowszym numerze Merkuriusza Regionalnego można przeczytać o wystawie Andrzeja Kruszewskiego w Krośnie Odrz., o kolekcji sztuki współczesnej Collegium Polonicum w Słubicach, o bezkarnej manifestacji w Nowym Miasteczku, o dramatycznej sytuacji ruchu regionalnego w Polsce, o jubileuszu Janusza Koniusza, o tajnych pieniądzach komitetu, o bibliotece zakładowej fabryki nici, o starych dzwonach i o innych sprawach.

Merkuriusz Regionalny nr28 jest do pobrania w zakładce Merkuriusz Regionalny

fot. Basia Jachimowicz
fot. Basia Jachimowicz

 

 

 

 

Konferencja Nowej Ameriki, Słubfurt -  Collegium Polonicum, 28.02.-2.03.2014

 

"Sztuka ratuje świat" - pod takim tytułem w Słubicach odbyła się trzydniowa konferencja poświęcona sprawom szeroko rozumianej kultury pogranicza. W Collegium Polonicum otwarto Kolekcję Sztuki Współczesnej. 

fot. Basia Jachimowicz
fot. Basia Jachimowicz

Stowarzyszenie na Rzecz Demokracji, Nowe Miasteczko, 14.02.2014

 

 Społeczny Komitet Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Demokracji został, z bliżej nieokreślonych powodów, rozwiązany. W jego miejsce powołano "Stowarzyszenie na Rzecz Demokracji". Do Zarządu wybrano ponownie Wojciecha Jachimowicza. Prezesem nowego stowarzyszenia została Danuta Wojtasik. 

 

 

 

 

Bibliografia Merkuriusza Regionalnego 2014

 

W styczniu 2014 roku ukazała się bibliografia Merkuriusza Regionalnego, obejmująca numery od 1 do 27 wraz z dodatkami specjalnymi autorstwa WZ. Bibliografia dostępna jest w zakładce Merkuriusz Regionalny/Bibliografia MR.

fot. Basia Jachimowicz
fot. Basia Jachimowicz

 

Spotkanie Noworoczne Merkuriusza Regionalnego, Nowa Sól, Galeria Fotografii Artystycznej, 24.01.2014

 

W Galerii Fotografii Artystycznej Andrzeja Kruszewskiego w Nowej Soli, dn. 24 stycznia 2014 roku, spotkali się dziennikarze, współpracownicy czasopisma, naukowcy, ludzie świata kultury województwa lubuskiego. Wypowiedzi zaprezentowali: redaktor naczelny Wojciech Jachimowicz (podkreślił, że czasopismo weszło w ósmy rok swojej działalności) i przewodniczący Rady Naukowej dr Mieczysław Wojecki.

fot. B.Jachimowicz
fot. Basia Jachimowicz

 

 

Spotkanie Noworoczne Stowarzyszenia "Społeczny Komitet Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Demokracji", Nowe Miasteczko, 17.01.2014

 

W sali Fundacji "Porozumienie Wzgórz Dalkowskich" spotkali się członkowie Stowarzyszenia "Społeczny Komitet Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Demokracji" z samorządowcami, przedstawicielami Towarzystw działających w gminie Nowe Miasteczko i sołtysami.

fot. B.Jachimowicz
W.Jachimowicz z prezesem DTSK Stefanem Bednarkiem (fot. Basia Jachimowicz)

 

Spotkanie Opłatkowe Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, Wrocław, 10.01.2014

 

 

W Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu na opłatku spotkali się członkowie  Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego z  Wrocławia, Nowej Soli, Jeleniej Góry, Bolesławca, Lwówka Śląskiego, Głogowa ...

Wniosek o przejęcie pomnika Bohaterów II Wojny Światowej

 

W dniu 26.11.2012 Zarząd Towarzystwa Humanistycznego wystąpił do Urzędu Miasta w Nowej Soli z propozycją przejęcia niechcianego pomnika.

"Mając na uwadze liczne emocjonalne dyskusje mieszkańców Nowej Soli na temat zburzenia pomnika Bohaterów II Wojny Światowej znajdującego się przed Liceum Ogólnokształcącym, Zarząd Towarzystwa Humanistycznego zwraca się z propozycją przejęcia przez nasze stowarzyszenie tego obiektu i przemieszczenie go na teren należący do stowarzyszenia.
Ocalona zostanie w ten sposób jedna z pamiątek historycznych Nowej Soli."

 

 

Merkuriusz Regionalny nr27 wciąż aktualny

 

W numerze 27 czytamy o polskim niemieckim dworze, o weryfikacji nowosolskich twórców, o spotkaniu regionalistów lubuskich, o lokalnej cenzurze, o kongresie Nowej Ameriki, o wystawie w Australii, o starych mapach Szyby, o pochodzeniu dzwonków, o celach stowarzyszenia Społeczny Komitet Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Demokracji. Merkuriusz Regionalny nr27 jest do pobrania w zakładce Merkuriusz Regionalny

Wojciech Jachimowicz
Wojciech Jachimowicz

 

 

Pracownia Renowacji Fisharmonii

 

Dwór w Szybie

 

 

Fisharmonia ssąca zbudowana przed stu laty w Rotterdamie

 

*  *  *

 

Fisharmonia tłocząca odrestaurowana w Pracowni Renowacji Fisharmonii
w Dworze w Szybie

*  *  *

Bardzo ozdobna fisharmonia wykonana w całości z drewna mahoniowego, odrestaurowana

dla Galerii Fotografii Artystycznej
w Nowej Soli

*  *  *