2012 - wydarzenia

Remont fisharmonii, Szyba, grudzień 2012

 

W pracowni konserwatorskiej instrumentów muzycznych Dworu w Szybie prowadzona jest rekonstrukcja zabytkowej fisharmonii typu ssącego. Dwu i pół-głosowy instrument został zbudowany na początku XX wieku przez firmę E. Holtzneissig Organ Comp; posiada następującą dyspozycję: PRINCIPAL 4', DIAPASON 8', VOX HUMANA, VOX CELESTE 8', MELODIA 8', FLUTE 4' oraz rejestry zbiorcze.
Zniszczone elementy obudowy są odtwarzane na wzór zachowanych szczątków. Fisharmonia poddawana jest gruntownemu czyszczeniu i zdjęciu uszkodzonych lakierów (szelaku), a po uzupełnieniu ubytków zostaną położone jego nowe warstwy.

 

Projekt badawczy "Inicjatywy i ludzie w kulturze lubuskiej - nowe przestrzenie", Zielona Góra, 13.12. 2012

 

Na Uniwersytecie Zielonogórskim, 13 grudnia 2012 roku, odbyło się seminarium podsumowujące projekt badawczy "Inicjatywy i ludzie w kulturze lubuskiej - nowe przestrzenie". Wyniki badań zostaną opublikowane w planowanym wydawnictwie w przyszłym roku. Podczas seminarium zaprezentowano sylwetki czterech znanych lubuskich działaczy, między innymi sylwetkę Wojciecha Jachimowicza.

Konferencja Klimatycznego-KIC "Models of Innovation for Tackling Climate Change", Wrocław, 4-5.12.2012


Konferencja odbyła się we Wrocławskim Centrum Kongresowym w kompleksie Hali Stulecia. Na obradach spotkali się przedstawiciele biznesu, nauki i władz lokalnych. Przez dwa dni dyskutowali nad możliwością praktycznego zastosowania założeń przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

 

Fot. Basia Jachimowicz
Fot. Basia Jachimowicz

X Dni Niemieckie "Wspólnie w Europie" - wystawa i wykład, Zielona Góra, 16.10. 2012

 

W holu Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Janusz Gil otworzył wystawę zabytkowych eksponatów i wydawnictw muzycznych ze zbiorów Dworu w Szybie, pt. "Życie muzyczne Dolnego Śląska na przestrzeni dziejów". W Palmiarni Uniwersytetu, dla studentów i nauczycieli akademickich, wykład pt. "Zbiory muzyczne Dworu w Szybie" wygłosił Wojciech Jachimowicz. Wykład został ubogacony prezentacją multimedialną ukazującą dorobek i zbiory z Szyby.

IX Sejmik Regionalistów Świętokrzyskich, Kielce, 21.09. 2012

 

W czasie zwołanego w Kielcach XI Sejmiku Regionalistów Świętokrzyskich zorganizowana została ogólnopolska debata pod hasłem "Ruch regionalny - ocena jego kondycji, uwarunkowań działania oraz perspektywy na najbliższe lata". Wydarzenie zorganizowało Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne w ramach Kieleckiego Festiwalu Nauki. Wystąpienie o tożsamości zachodnich kresów Polski przedstawił redaktor naczelny Merkuriusza Regionalnego Wojciech Jachimowicz.

 

 

Spotkanie autorskie, Kudowa Zdrój, 6.09.2012

 

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie Zdroju miało miejsce spotkanie autorskie Wojciecha Jachimowicza z młodymi czytelnikami, poświęcone legendom Wzgórz Dalkowskich. Autor, po raz kolejny w tej bibliotece, przedstawiał swoje legendy i informacje o działalności Dworu w Szybie. Spotkanie zorganizowali pracownicy biblioteki wraz z nauczycielami ze szkoły podstawowej.

Fot. Basia Jachimowicz
Fot. Basia Jachimowicz

"Cudze chwalicie swego nie znacie, czyli poznaj lubuskie..." spotkanie z Wojciechem Jachimowiczem, Zielona Góra, 19.07. 2012

 

"Kolekcja instrumentów muzycznych Dworu w Szybie i jego dzieje" to temat wykładu Wojciecha Jachimowicza na spotkaniu w siedzibie Polsko-Niemieckiego Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ratuszu w Zielonej Górze. Organizatorem spotkania była Informacja Turystyczna i Oddział PTTK w Zielonej Górze.

Fot. Basia Jachimowicz
Fot. Basia Jachimowicz

XXVII Ogólnopolski Plener Malarski i Fotograficzny
Szyba, 23.06. 2012

 

W Dworze w Szybie odbył się już XXVII Plener Malarski i Fotograficzny, którego organizatorami byli: Wojciech Jachimowicz, Szkoła Podstawowa w Długiem, Towarzystwo Humanistyczne w Szybie. Uczestnicy mogli skorzystać z porad profesjonalistów w dziedzinie fotografii artystycznej i malarstwa, których udzielali artysta fotografik Andrzej Kruszewski i nowosolska malarka Zefiryna Kulczewska. Powstałe prace zostaną zaprezentowane jesienią na wystawie poplenerowej.

Konferencja "Społeczeństwo obywatelskie a ochrona zabytków na pograniczu polsko-niemieckim", Gubin - Guben, 31.05. - 2.06.2012

 

Na trzydniowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej referat zatytułowany "Stowarzyszenia i właściciele z terenu pogranicza polsko-niemieckiego w procesie ochrony materialnej obiektów zabytkowych i popularyzacji wiedzy o zabytkach w województwie lubuskim i Brandenburgii" wygłosił Wojciech Jachimowicz. Planowana jest zbiorowa publikacja zawierająca dorobek Konferencji. Na Konferencji spotkało się aż pięciu współpracowników Merkuriusza Regionalnego (fot. z prawej, od lewej: prof. Krzysztof Mazurski, Florian Tadeusz Firlej, Barbara Jachimowicz, red. nacz. Wojciech Jachimowicz, dr Marceli Tureczek).

Fot. Basia Jachimowicz
Fot. Basia Jachimowicz

Spotkanie towarzystw kultury Gminy Nowe Miasteczko, Szyba - Dwór, 26.05.2012 

 

W dworze w Szybie odbyło się pierwsze w historii spotkanie towarzystw kultury działających na terenie Gminy Nowe Miasteczko. Zdarzenie poświęcone było trudnej sytuacji w relacjach z samorządem lokalnym w kwestii braku finansowania działalności kulturalnej aktywnych stowarzyszeń. Planowane są kolejne spotkania, które mają wypracować wspólne stanowisko stowarzyszeń wobec lokalnego samorządu.

Fot. Basia Jachimowicz
Fot. Basia Jachimowicz

V-lecie Merkuriusza Regionalnego, Galeria Fotografii Artystycznej A. Kruszewskiego w Nowej Soli, 28.03.2012 

 

Gości powitał artysta fotografik Andrzej Kruszewski - właściciel Galerii, Dzieje Merkuriusza Regionalnego przedstawił Redaktor Naczelny czasopisma Wojciech Jachimowicz i zaprezentował jubileuszowe wydanie gazety, Przewodniczący Rady Naukowej MR dr Mieczysław Wojecki zapoznał zgromadzonych ze statystyką dwudziestu numerów MR, o lubuskiej prasie lokalnej mówiła Maria Wasik. Wydarzeniu towarzyszył wernisaż wystawy malarstwa Lucyny Bratuś. A potem miało miejsce spotkanie towarzyskie.

Konferencja Polskich i Niemieckich Organizacji Pozarządowych, Słubice, 24-26 lutego 2012

 

"Postulaty zmian w europejskich systemach wspierania w polsko-niemieckich euroregionach" - to hasło konferencji, która wypracowała wspólne stanowisko polskich i niemieckich organizacji pozarządowych w sprawie Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020. W konferencji udział wzięli również europarlamentarzyści i przedstawiciele przygranicznych województw i landów.

Fot. Basia Jachimowicz
Fot. Basia Jachimowicz

"Nowe Miasteczko w publikacjach na terenie Polski", Dom Kultury w Nowym Miasteczku, 7 lutego 2012

 

Tematem wykładu były liczne publikacje związane z Nowym Miasteczkiem i Dworem w Szybie. Spotkanie odbyło się w miejscowym Domu Kultury. Oprócz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w spotkaniu udział wzięli również zaproszeni goście z Zielonej Góry, Krosna Odrzańskiego i Nowej Soli.

Wojciech Jachimowicz
Wojciech Jachimowicz

 

 

Pracownia Renowacji Fisharmonii

 

Dwór w Szybie

 

 

Fisharmonia ssąca zbudowana przed stu laty w Rotterdamie

 

*  *  *

 

Fisharmonia tłocząca odrestaurowana w Pracowni Renowacji Fisharmonii
w Dworze w Szybie

*  *  *

Bardzo ozdobna fisharmonia wykonana w całości z drewna mahoniowego, odrestaurowana

dla Galerii Fotografii Artystycznej
w Nowej Soli

*  *  *