2011 - wydarzenia

Młodzi prelegenci (fot. Basia Jachimowicz)
Młodzi prelegenci (fot. Basia Jachimowicz)

Konferencja popularnonaukowa "Ziemia - przeszłość i przyszłość", Galeria Fotografii Artystycznej w Nowej Soli, 28 grudnia 2011

 

Podczas wernisażu wystawy poplenerowej XXV Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego i Fotograficznego (czerwiec 2011, Szyba) odbyła się część konferencyjna pod hasłem "Ziemia - przeszłość i przyszłość". Program konferencji obejmował wystąpienia studentów i młodych naukowców z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Politechniki Wrocławskiej:

  • "Wyzyskiwanie Ziemi" - Andrzej Kruszewski, Nowa Sól
  • "Polsko-ukraińskie badania wykopaliskowe na terenie grodziska Severinovka - sezony 2009-2011" - Kacper Jachimowicz, Poznań
  • "Gocka księżniczka - czyli z czym wędrowali w zaświaty najznamienitsi Goci" - Anna Hendel, Głogów
  • "Jak zrobić sobie prąd? Czyli rzecz o energii odnawialnej" - Alicja Jachimowicz, Wrocław

Opieką naukową zdarzenie objął dr Mieczysław Wojecki z Uniwersytetu Zielonogórskiego a całość poprowadził Prezes Towarzystwa Humanistycznego Wojciech Jachimowicz.

Fot. Basia Jachimowicz
Fot. Basia Jachimowicz

Wystawa poplenerowa XXV Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego i Fotograficznego w Szybie, Galeria Fotografii Artystycznej w Nowej Soli, 28 grudnia 2011

 

Galeria Fotografii Artystycznej Andrzeja Kruszewskiego w Nowej Soli była miejscem wernisażu wystawy poplenerowej XXV Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego i Fotograficznego, który dobył się w Dworze w Szybie w czerwcu 2011 roku. Zaprezentowano tu ponad pięćdziesiąt prac malarskich tworzonych przez początkujących twórców i dorosłych malarzy. Prace fotograficzne przedstawione zostały w formie prezentacji multimedialnej.

"1000 muzeów w Polsce - przewodnik", Wydawnictwo BOSZ, 2011

 

Starannie wydana i bogato ilustrowana publikacja w formie przewodnika prezentuje na 1104 stronach 1000 muzeów działających w Polsce. Jednym z nich jest Muzeum Instrumentów Muzycznych w Dworze w Szybie; organizuje ono (oprócz stałej ekspozycji) wystawy czasowe, wydaje publikacje, prowadzi badania, działalność edukacyjną, organizuje koncerty, sesje, plenery. Całość rzetelnego opracowania zawiera informacje adresowe i adresy mailowe. Przewodnik wydano przy współpracy Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, ISBN 978-7576-134-4

"Miejsce i tożsamość - literatura lubuska w perspektywie przestrzeni i antropologii", Zielona Góra, WiMBP, 15-16.11.2011

 

Konferencję zorganizował Uniwersytet Zielonogórski i Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze. Referat pt. "Dwór w Szybie - zabytek w literaturze i świadomości społeczności Środkowego Nadodrza" w Sali Dębowej WiMBP wygłosił Wojciech Jachimowicz. Dorobek naukowego spotkania będzie wydany w formie publikacji w 2012 roku.

Europejskie Dni Dziedzictwa 2011, Szyba - Dwór, 10.09.2011

 

Europejskie Dni Dziedzictwa w Polsce, odbywają się w 2011 roku pod hasłem "Kamienie milowe". "Kamienie milowe Dworu w Szybie - właściciele i ich losy" to tytuł wystawy otwartej 10 września br. w Dworze w Szybie zorganizowanej przez Wojciecha Jachimowicza. Zaprezentowane zostały unikalne fotografie nigdzie dotąd nie publikowane ani nie prezentowane. Fotografie pochodziły ze zbiorów obecnego właściciela Dworu w Szybie i ze zbiorów potomków Paula Ciecierskiego mieszkających w Monachium.

Europejski Kongres Kultury, Wrocław, 2011

 

Taka wizytówka otwierała jej posiadaczowi drzwi na wszystkie imprezy odbywające się w ramach Europejskiego Kongresu Kultury (8 - 11 września 2011 r.).
Organizatorzy Kongresu przyjęli założenie, że ma to być otwarta impreza, która nie będzie wypracowywać wniosków, a ma stać się spotkaniem twórców i animatorów, którzy w naturalny sposób skonfrontują aktualne prądy twórcze i rozliczą się, za jednym zamachem, z kulturą XIX i XX wieku. Sam program i informacje o Kongresie zajęły prawie trzysta stron wydanego na tę okoliczność informatora w nowoczesnej formie z metalizowaną okładką.

 

"Zbiory muzyczne Dworu w Szybie", Nowa Sól - Szyba, 2011

 

Książka (e-book) została wydana w czerwcu przez Wydawnictwo Ryzalit w Nowej Soli. Przedstawia wybrane eksponaty zgromadzone w Kolekcji Instrumentów Muzycznych w Dworze w Szybie. Autorem książki jest Wojciech Jachimowicz, a zdjęcia wykonał artysta fotografik Andrzej Kruszewski z Galerii Fotografii Artystycznej w Nowej Soli, ISBN 978-83-928181-5-1

 

 

"Historia mojej gazety", Warszawa, 2011

 

Książka została wydana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej. Opublikowano w niej tekst Wojciecha Jachimowicza pt. "Merkuriusz niezależny" (opisujący działalność Merkuriusza Regionalnego) oraz notę o redaktorze naczelnym czasopisma i o działalności kulturowej w Dworze w Szybie, ISBN 978-83-89494-39-9

 

"Nasza tożsamość"- antologia prac laureatów konkursu literackiego, Gorzów Wlkp., 2011

 

W publikacji zawarte są prace laureatów konkursu literackiego ogłoszonego przez Helenę Hatkę Wojewodę Lubuskiego. Umieszczono tam dwa nagrodzone teksty Wojciecha Jachimowicza o tematyce związanej z regionem. Wydawca Lubuski Urząd Wojewódzki Gorzów Wlkp. 2011, ISBN 978-83-88336-81-2

Merkuriusz Regionalny w Pałacu Prezydenckim, Warszawa, 4 czerwca 2011

 

Prezydent RP Bronisław Komorowski zaprosił do Pałacu Prezydenckiego redaktorów wybranych czasopism lokalnych z terenu całego kraju. Powodem spotkania było rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego pod hasłem "Filary Demokracji Lokalnej" oraz promocja książki zatytułowanej "Historia mojej gazety" (ISBN: 978-83-89494-39-9), w której opublikowano tekst pt. "Merkuriusz niezależny" opisujący działalność Merkuriusza Regionalnego oraz notę o redaktorze naczelnym czasopisma.
Na uroczystościach w Warszawie redakcję reprezentowała Alicja Jachimowicz z Wrocławia - zastępca redaktora naczelnego.

Fot. Basia Jachimowicz
Fot. Basia Jachimowicz

XXV Plener Malarski i Fotograficzny, Szyba, 4.06.2011

 

Szkoła Podstawowa w Długiem, Wojciech Jachimowicz, Towarzystwo Humanistyczne i Stajnia Sportowa "Kosow" w Gołaszynie włączyli się do organizacji jubileuszowego wydarzenia (4 czerwca 2011 roku). Szczególną rolę przyjęła na siebie Rada Rodziców ze szkoły w Długiem zajmując się sprawami kulinarnymi. Uczestnicy pleneru stworzyli 38 obrazów i kilkadziesiąt fotogramów pod kierunkiem prowadzących warsztaty malarskie - Zefiryny Kulczewskiej i fotograficzne - Andrzeja Kruszewskiego.
W plenerze wzięły udział 72 osoby z powiatów nowosolskiego, żagańskiego, polkowickiego i zielonogórskiego. Całość zdarzenia zakończyło wspólne ognisko w dworskich sadach.

IV Polsko-Niemieckie Dni Mediów, Zielona Góra, 30.05-1.06.2011

 

W obradach pod hasłem "Agenda 2031: Kolejnych 20 lat sąsiedztwa - Polska, Niemcy i UE" na IV Polsko-Niemieckich Dniach Mediów redakcję Merkuriusza Regionalnego reprezentowało trzech dziennikarzy (z Nowej Soli i Gubina). Uroczysta inauguracja odbyła się z Filharmonii Zielonogórskiej, a rozpoczęła się wystąpieniem redaktora naczelnego Polityki Jerzego Baczyńskiego, który podzielił się refleksjami o działalności gazet w Polsce.

Fot. Basia Jachimowicz
Fot. Basia Jachimowicz

Prezentacja prac z Zimowego Pleneru Fotograficznego w Szybie, Gubin, 25 maja 2011

W Bibliotece Miejskiej w Gubinie zaprezentowane zostały zdjęcia powstałe podczas Zimowego Pleneru Fotograficznego, który odbył się w styczniu br. w Szybie. Wystawie towarzyszył wykład z prezentacją multimedialną o działalności Dworu w Szybie, który wygłosił Wojciech Jachimowicz. Wystawa została przeniesiona z Galerii Fotografii Artystycznej Andrzeja Kruszewskiego w Nowej Soli.

Publikacja pokonferencyjna, kwiecień 2011

 

Konkurs literacki ogłoszony w marcu br. i konferencja zwieńczone zostały wydaniem publikacji zawierającej wybrane teksty nadesłane na Ogólnopolski Konkurs Literacki "Budowle drewniane, szachulcowe i kamienne w mojej okolicy". Publikacja pod redakcją Wojciecha Jachimowicza, Wydawnictwo Ryzalit ISBN 978-83-928181-3-7

Fot. Basia Jachimowicz
Fot. Basia Jachimowicz

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków w Szybie, 29 kwietnia 2011

 

W holu Dworu w Szybie, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, otwarta została wystawa fotografii dokumentalnej autorstwa Patryka Cielińskiego z Zielonej Góry, pt. "Zabytki pod wodą". Fotografie przedstawiają tragiczne skutki powodzi w Bogatyni. Podczas wernisażu autor opowiedział o swoich wrażeniach z pobytu w Bogatyni w czasie powodzi i motywach ukazania zniszczeń spowodowanych przez powódź. Komisarzem wystawy był Andrzej Kruszewski.

Rozstrzygnięto Konkurs "Budowle drewniane, kamienne i szachulcowe w mojej okolicy", 26 kwietnia 2011

 

Po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami i sprawdzeniu ich pod względem formalnym i literackim Komisja Konkursowa w składzie:
przewodniczący . . Wojciech Jachimowicz
członek . . . . . . . .  Andrzej Kruszewski
sekretarz . . . . . . . Barbara Jachimowicz
oceniła prace następująco:

pierwsze miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 200zł
utwór zatytułowany "Wszystkie dzwony biją" autorstwa Anny Marii Karmowskiej z Nowej Soli podpisany godłem "anomalia" (za znaczące wartości literackie, swobodną stylistykę oraz impresyjne przedstawienie fabuły),

wyróżnienia - nagrody rzeczowe:
1. utwór zatytułowany "Chatka staruszka" autorstwa Dominika Górskiego z Grudziądza podpisany godłem "DOMCIO" (za dostrzeżenie w swoim otoczeniu piękna i uroków starej budowli szachulcowej),
2. utwór zatytułowany "Kościół świętego Wawrzyńca w Chorzowie z perspektywy tych najmniejszych" autorstwa Sandry Grzywocz z Chorzowa podpisany godłem "Szara myszka" (za duże zaangażowanie w fachowe nazewnictwo elementów architektonicznych i dbałość w opisie detalu wystroju).

Publikacja Uniwersytetu Zielonogórskiego, marzec 2011

 

Nakładem Stowarzyszenia Regionalistów Środkowego Nadodrza ukazała się zbiorowa praca pt. "Władza i społeczeństwo wobec niemieckiej spuścizny kulturowej na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej" pod redakcją Bogusława Mykietowa i Marcelego Tureczka. Praca przedstawia różne punkty widzenia na problem tożsamości na tym obszarze Polski, jako pokłosie konferencji naukowej zorganizowanej na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Jednym z artykułów jest tekst Wojciecha Jachimowicza zatytułowany "Proces tworzenia poczucia tożsamości regionalnej mieszkańców wokół odbudowywanego zabytkowego obiektu w województwie lubuskim" (na przykładzie dworu w Szybie).
Wydawnictwo "Arcanum" ISBN 978-83-928267-6-7

Prozatorski Konkurs Literacko-Regionalistyczny
"Budowle drewniane, kamienne i szachulcowe w mojej okolicy", 

marzec-kwiecień 2011

 

Organizator konkursu: Wojciech Jachimowicz - Dwór w Szybie
Opieka naukowa: dr Mieczysław Wojecki - Uniwersytet Zielonogórski

Cele konkursu:
- zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności pisarskich
- popularyzowanie twórczości literackiej młodzieży
- rozwijanie wrażliwości na otaczającą rzeczywistość architektoniczną regionu

Adresaci konkursu:
uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studenci

Zasady uczestnictwa:
- warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora utworu dotąd niepublikowanego i nienagradzanego w innych konkursach, w postaci reportażu, felietonu, referatu lub innej formy prozatorskiej
- jeden autor może nadesłać jeden utwór napisany prozą, w rozmiarze do trzech stron znormalizowanego wydruku komputerowego oraz w formie elektronicznej na płycie CD
- utwór w dwóch egzemplarzach należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą dane personalne (imię, nazwisko, wiek, adres, numer telefonu i email)

Termin składania prac:
prace należy nadsyłać do 20 kwietnia 2011 r. na adres: Wojciech Jachimowicz, Dwór w Szybie 14A, 67-120 Nowe Miasteczko, z dopiskiem "Konkurs literacki".

Kryteria oceniania:
twórczy charakter utworu, poprawność stylistyczna i językowa.

Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez organizatora konkursu. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania bez honorariów utworów konkursowych, w celu ich publikacji. Decyzje organizatora są ostateczne.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę finansową (200zł), a dwie prace wyróżnione - nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora.

O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizator poinformuje mailowo lub telefonicznie do 26 kwietnia 2011r.
Wręczenie nagrody i wyróżnień nastąpi 29 kwietnia 2011 roku w Dworze w Szybie podczas "Spotkania lubuskich środowisk twórczych".

Przewidziane jest wydanie publikacji pokonkursowej.

Kontakt:
email: jachimowicz_wojciech@op.pl telefon: 603930962

Fot. Basia Jachimowicz
Fot. Basia Jachimowicz

Wystawa poplenerowa Zimowego Pleneru Fotograficznego "Zimowe pejzaże wiejskie", Galeria Fotografii Artystycznej Andrzeja Kruszewskiego
Nowa Sól, 4.03.2011

 

Na wystawie poplenerowej w Galerii Fotografii Artystycznej Andrzeja Kruszewskiego w Nowej Soli zaprezentowane zostały wyselekcjonowane 22 fotografie, po jednej od każdego z uczestników pleneru, przedstawiające zimowe pejzaże i zbiory kolekcji instrumentów muzycznych. Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się, z udziałem autorów i zaproszonych gości ze środowisk fotografików i regionalistów lubuskich. Wprowadzenia w klimat tajników fotografii dokonał Andrzej Kruszewski, zachęcając autorów do dalszych poszukiwań twórczych. Wystawa poplenerowa będzie również zaprezentowana wiosną w Szybie, Gubinie i Sulechowie.

Katalog prac Zimowego Pleneru Fotograficznego "Zimowe pejzaże wiejskie"
Wydawnictwo Ryzalit, 2011

 

Z okazji poplenerowej wystawy wydany został przez Wydawnictwo "Ryzalit" katalog zatytułowany "Zimowe pejzaże wiejskie - dorobek Zimowego Pleneru Fotograficznego" (ISBN 978-83-928181-2-0) zawierający wszystkie wystawione prace. Ten dorobek wydawniczy zostanie rozesłany do szesnastu najważniejszych bibliotek w Polsce, Danii i USA.

Fot. Basia Jachimowicz
Fot. Basia Jachimowicz

Zimowy Plener Fotograficzny "Zimowe pejzaże wiejskie", Szyba - 22.01.2011

 

Zimowy Plener Fotograficzny zorganizowany przez Wojciecha Jachimowicza skierowany był przede wszystkim do młodych ludzi z terenów województwa lubuskiego i dolnośląskiego. Fotograficy przyjechali m.in. z Polkowic, Zielonej Góry, Nowej Soli, Wrocławia, Żagania i wsi Długie - łącznie ponad pięćdziesiąt osób. Zdarzenie rozpoczęło się we Dworze w Szybie uroczystym otwarciem i zwiedzeniem muzealnych zbiorów. Wprowadzenie do tematu pleneru przedstawił wykładowca Lubuskiej Akademii Poszukiwań Twórczych w Zielonej Górze Andrzej Kruszewski. Całość zakończyła się wspólnym ogniskiem w dworskim sadzie i degustacją przygotowanego poczęstunku.

"Świętokrzyskie sercem Polski", Kielce - Zagnańsk 2011, 4.01.2011

 

W styczniu ukazała się publikacja pt. "Świętokrzyskie sercem Polski" zawierająca dokumentację IX Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury, który odbył się w Kielcach we wrześniu 2010 roku. Zamieszczono tam również artykuł Wojciecha Jachimowicza pt. "Kultura w gminie".

"W objęciach muz" - program TVP Gorzów Wlkp., 6.01.2011

 

Telewizja Polska Gorzów wyemitowała program pt. "W objęciach muz", w którym przedstawiła wywiad z Wojciechem Jachimowiczem dotyczący realizacji zadań w ramach stypendium MKiDN. Program można obejrzeć w internecie pod adresem http://www.tvp.pl/gorzow-wielkopolski/kultura-rozrywka-i-religia/w-objeciach-muz/wideo/06012011/3748146

Nagroda literacka Wojewody Lubuskiego, Gorzów Wlkp., 4.01.2011

 

Druga edycja ogólnopolskiego konkursu literackiego pod hasłem "Nasza tożsamość" została rozstrzygnięta a nagrody wręczone przez Wojewodę Lubuskiego dn. 4.01.2011 w Gorzowie Wlkp. Wyróżnienie przyznano Wojciechowi Jachimowiczowi za opowiadanie pt. "Idę do kina".

Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Warszawa, styczeń 2011

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Wojciechowi Jachimowiczowi stypendium twórcze w dziedzinie upowszechniania kultury w pierwszej połowie 2011 roku. Aplikacja o przyznanie stypendium znalazła uznanie Ministra oraz została pozytywnie zarekomendowana przez członków Komisji stypendialnej, znamienitych przedstawicieli środowiska artystycznego. Minister Kultury, w liście do stypendysty, złożył gratulacje życząc pomyślnej realizacji programu stypendialnego, dzięki któremu kultura polska zostanie wzbogacona o nowe dzieło.

 

"Ja - regionalista, refleksje, stanowiska, komentarze",

Łódź 2010

 

Publikację wydał Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi Uniwersytetu Łódzkiego. Zawiera ona teksty dwudziestu polskich regionalistów na temat ruchu regionalistycznego w Polsce i próby określenia cech regionalisty. Naszą małą ojczyznę reprezentuje Wojciech Jachimowicz tekstem "Mój prywatny regionalizm".

Wojciech Jachimowicz
Wojciech Jachimowicz

 

 

Pracownia Renowacji Fisharmonii

 

Dwór w Szybie

 

 

Fisharmonia ssąca zbudowana przed stu laty w Rotterdamie

 

*  *  *

 

Fisharmonia tłocząca odrestaurowana w Pracowni Renowacji Fisharmonii
w Dworze w Szybie

*  *  *

Bardzo ozdobna fisharmonia wykonana w całości z drewna mahoniowego, odrestaurowana

dla Galerii Fotografii Artystycznej
w Nowej Soli

*  *  *