2008 - wydarzenia

Legendy Wzgórz Dalkowskich w kudowskiej bibliotece, Kudowa Zdrój, 2 .12.2008W czytelni Biblioteki Miejskiej w Kudowie Zdroju 2 grudnia 2008 roku odbyło się spotkanie z autorem "Legend Wzgórz Dalkowskich" Wojciechem Jachimowiczem. Podczas spotkania przeczytano kilka utworów zawartych w drugim wydaniu książki i zadbano o pokaz multimedialny ukazujący walory regionu Wzgórz Dalkowskich. Spotkanie zakończyła dyskusja o czytanych legendach i o zbiorach Dworu w Szybie.

 

Fot. Basia Jachimowicz
Fot. Basia Jachimowicz

Otwarcie wystawy "Tajemnicze wnętrza organów", Szprotawa, 7.11.2008Wystawa została zorganizowana w Bramie Żagańskiej w Szprotawie w Muzeum Ziemi Szprotawskiej z inicjatywy Macieja Boryny. Eksponaty pochodzące ze zbiorów Wojciecha Jachimowicza z Dworu w Szybie pokazano w jednej z sal muzealnych. Była to już piętnasta wystawa o tej tematyce zaprezentowana na terenie Polski. W czasie otwarcia właściciel kolekcji wygłosił wykład na temat historii i budowy organów. Zaprezentował między innymi elementy organów pochodzące z okresu od XVII do XX wieku oraz rękopisy partytur na organy i orkiestry kościelne wykonane na czerpanych papierach. Na wystawie można obejrzeć również elementy zabytkowych fisharmonii, znaleziska pochodzące z organów kościelnych i z pomieszczeń dla kalikantów.

 

Wrocławska publikacja związana z Szybą, Wrocław, październik 2008 rokuWe Wrocławiu, w październiku br. ukazał się, nakładem Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, XIII już tom periodyka "Dolny Śląsk". Wśród wielu opublikowanych tam artykułów zamieszczono również obszerny tekst zatytułowany "Kultura wokół zabytku". Tekst związany z gminą Nowe Miasteczko, a ściślej ujmując z Dworem w Szybie. Podjęta została próba opisania całości działań prowadzonych przez właściciela tego zabytkowego obiektu. Dwór staje się znanym i charakterystycznym miejscem gminy Nowe Miasteczko. Opisane są tam działania kulturotwórcze, wydawnicze, organizacja zdarzeń z dziedziny kultury i szeroko zaprezentowano wydarzenia wystawiennicze ze zbiorów muzycznych, których prezentacja w kilkunastu miejscach w Polsce spopularyzowała istnienie i dorobek tej kolekcji. Artykuł został bogato zilustrowany fotografiami.

 

Fot. Basia Jachimowicz
Fot. Basia Jachimowicz

Otwarcie wystawy poplenerowej XVIII Pleneru Malarskiego i Fotograficznego, Nowe Miasteczko, 26 września 2008 rokuTradycyjnie po plenerze organizowana jest wystawa powstałych prac. Tym razem miejscem ekspozycji była Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Miasteczku. Zaprezentowano obrazy i przekazane prace fotograficzne. W czasie wernisażu rozdawany był katalog z pracami powstałymi podczas pleneru. Do organizacji włączyły się m.in. Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, OSP Nowe Miasteczko i Nowosolskie Towarzystwo Humanistyczne. Katalog, w długiej historii plenerów, był wydany po raz pierwszy.

 

Fot. Basia Jachimowicz
Fot. Basia Jachimowicz

Europejskie Dni Dziedzictwa, Otwarcie wystawy "Instrumenty, na których grali nasi rodzice", Szyba, 20 września 2008 rokuZ okazji Europejskich Dni Dziedzictwa obchodzonych w tym roku pod hasłem "Od ojcowizny do ojczyzny" w Dworze w Szybie uroczyście otwarto wystawę tematycznie związaną z EDD zatytułowaną "Instrumenty, na których grali nasi rodzice". Do organizacji zdarzenia włączyło się m.in. Nowosolskie Towarzystwo Humanistyczne i Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Miasteczku. Na otwarcie przybyło wiele osób z bliższych i dalszych miejscowości regionu. Prezentowane eksponaty pochodziły od współorganizatorów, zbiorów własnych kolekcji w Szybie i mieszkańców pobliskich miejscowości, którzy przekazali je na wystawę i na stałe do zbiorów Dworu.

 

Fot. Basia Jachimowicz
Fot. Basia Jachimowicz

Otwarcie wystawy "Zabytkowa aparatura filmowa", Szyba, 14 czerwca 2008 rokuZ okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w holu dworu w Szybie otwarta została wystawa zatytułowana "Zabytkowa aparatura filmowa" autorstwa Wojciecha Jachimowicza. Zaprezentowane zostały stare projektory filmowe z osprzętem. Pokazane zostało również wyposażenie ciemni fotograficznej pochodzącej z lat 70-tych XX wieku.

 

Fot. Basia Jachimowicz
Fot. Basia Jachimowicz

XVIII Plener Malarski i Fotograficzny, Szyba, 14 czerwca 2008 rokuTradycyjnie w ogrodach dworu w Szybie (14 czerwca 2008) odbył się Ogólnopolski Plener Malarski i Fotograficzny. Był to już XVIII Plener. Współorganizatorami tego wydarzenia byli Wojciech Jachimowicz, Szkoła Podstawowa w Długiem, Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich i Nowosolskie Towarzystwo Humanistyczne.
Powstały prace malarskie i fotograficzne. Fotograficy wybrali spośród wykonanych prac po trzy obrazy, które zostaną zaprezentowane na wystawie poplenerowej i w wydawanym katalogu.
Tym razem dorobek twórczy został pokazany w wydanym po raz pierwszy katalogu.

 

Fot. Basia Jachimowicz
Fot. Basia Jachimowicz

Spotkanie dyskusyjne "Rozmowy w Galerii wieczór pierwszy" w Galerii Fotografii A. Kruszewskiego, Nowa Sól, 24 kwietnia 2008 rokuZaproszeni goście podjęli temat tożsamości w regionie. Zdarzenie to jest początkiem cyklu spotkań poświeconych sprawom bieżącym i wydarzeniom nurtującym lokalną społeczność. Rozmowy w Galerii są kontynuacją ubiegłorocznych integracyjnych spotkań Lubuskich Środowisk Twórczych odbywających się w Szybie w formie ognisk.
Dyskusję rozpoczęła wypowiedź Gerarda Szmyta opisująca, jako naocznego świadka, wydarzenia mające miejsce w Wielkopolsce w okresie II Wojny Światowej. Ciekawą wypowiedź zaprezentował dr Mieczysław Wojecki z Zielonej Góry mówiąc o aktualnych problemach regionalizmu i geografii Ziemi Lubuskiej.
Paweł Łachowski z Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego we Wrocławiu poruszył tematykę tożsamości młodego pokolenia na terenach Polski Zachodniej i przygranicznych terenach w Niemczech. Krzysztof Galerczyk natomiast podzielił się doświadczeniami z pracy z młodzieżą jako pedagog.
Całość dyskusji poprowadził Wojciech Jachimowicz przypominając dzieje Karty Regionalizmu Polskiego i wspominając Kongres Kultury Polskiej w Warszawie. Przybyli goście włączyli się do długiej dyskusji o problemach miejscowej i własnej tożsamości.

 

Fot. Basia Jachimowicz
Fot. Basia Jachimowicz

Otwarcie wystawy poplenerowej "Wzgórza Dalkowskie"  w Galerii Fotografii Andrzeja Kruszewskiego, Nowa Sól, 7 marca 2008 rokuW Galerii Fotografii Andrzeja Kruszewskiego 7 marca br. wystawione zostały prace powstałe podczas XIV Pleneru Malarskiego w Dworze w Szybie (Plener odbył się 16 czerwca 207 roku). 30 obrazów, pasteli, rysunków i grafik zaprezentowano wraz w wystawą fotografii artystycznej "Wyzyskiwanie Ziemi" autorstwa właściciela galerii. Organizatorami tego zdarzenia były instytucje i osoby z powiatu nowosolskiego i żagańskiego: Szkoła Podstawowa w Długiem, Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, Nowosolskie Towarzystwo Humanistyczne, Ośrodek Kultury i Sportu w Nowym Miasteczku, Wojciech Jachimowicz właściciel Dworu w Szybie i Andrzej Kruszewski właściciel Galerii. Podczas uroczystości wręczono uczestnikom potwierdzenia udziału w XIV Plenerze Malarskim. Goście z Zielonej Góry, Nowego Miasteczka, Długiego, Szyby, Szprotawy, Wrocławia, Londynu i Nowej Soli po uroczystym otwarciu wzięli udział w spotkaniu towarzyskim w Galerii.
Padły deklaracje o zorganizowaniu kolejnych zdarzeń w Galerii i przygotowaniu następnego pleneru malarskiego w Szybie, który zaplanowany jest na czerwiec 2009 roku.

 

Noworoczne poszerzone zebranie Zarządu Regionalnego Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego i spotkanie towarzystw regionalnych Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej, Wrocław - Muzeum Archidiecezjalne, 31 stycznia 2008 rokuUroczyste spotkanie noworoczne przedstawicieli towarzystw regionalnych, podczas którego między innymi zaprezentowany został pierwszy numer Merkuriusza Regionalnego.

 

Fot. Basia Jachimowicz
Fot. Basia Jachimowicz

Otwarcie Galerii Fotografii Andrzeja Kruszewskiego, Nowa Sól, 25.01.2008   Otwarcie połączone z wernisażem wystawy fotograficznej właściciela Galerii odbyło się w nastrojowych wnętrzach przystosowanych do prezentacji prac plastycznych. Witraże, stare meble, zbiory zabytkowych przedmiotów o zapomnianym już przeznaczeniu nadają temu miejscu niepowtarzalny klimat. Właściciel Galerii Andrzej Kruszewski jest jurorem Międzynarodowych Igrzysk Fotograficznych. Sam ten fakt daje już znakomite możliwości współpracy z najlepszymi w Europie artystami fotografii i promocji dla miasta i miejscowych twórców. Godna podziwu jest odwaga własciciela. Podjąć się zorganizowania takiego przedsięwzięcia i doprowadzić je do zamierzonego finału mało komu się udało w tym środowisku.
W trakcie wernisażu miała też miejsce prezentacja pierwszego numeru "Merkuriusza Regionalnego" i Biuletynu Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich.

Wojciech Jachimowicz
Wojciech Jachimowicz

 

 

Pracownia Renowacji Fisharmonii

 

Dwór w Szybie

 

 

Fisharmonia ssąca zbudowana przed stu laty w Rotterdamie

 

*  *  *

 

Fisharmonia tłocząca odrestaurowana w Pracowni Renowacji Fisharmonii
w Dworze w Szybie

*  *  *

Bardzo ozdobna fisharmonia wykonana w całości z drewna mahoniowego, odrestaurowana

dla Galerii Fotografii Artystycznej
w Nowej Soli

*  *  *